ปฎิบัติบูชาเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)

คณะสงฆ์และเด็กๆพร้อมใจร่วมทำกิจกรรมปฎิบัติบูชาเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)