สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๒ ปี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ธ.สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์