เก็บตกภาพบรรยากาศงานผ้าป่าวัดฮ่องสอนวนาราม

เก็บตกภาพบรรยากาศงานผ้าป่าวัดฮ่องสอนวนาราม(มูลนิธิธัมมคีรี)เมื่อวันที่24พ.ย.2561
มีแขกต่างประเทศมาร่วมงานเกือบร้อยท่านจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย