ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ

เด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรีช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมูลนิธิ