โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ และเพื่อเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร รุ่นที่ ๕๔ จัดโดยวัดป่าบ้านใหม่ ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ,โรงเรียนบ้านถ้ำลอด , โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ , โรงเรียนบ้านแม่อุมอง , โรงเรียนบ้านเมืองแพม , และโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง วันที่ 19 - 21 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 200 คนและเพื่อเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร รุ่นที่ ๕๔ จัดโดยวัดป่าบ้านใหม่ ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ,โรงเรียนบ้านถ้ำลอด , โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ , โรงเรียนบ้านแม่อุมอง , โรงเรียนบ้านเมืองแพม , และโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง วันที่ 19 - 21 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 200 คน