โครงการปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่ห้วยหวาย วันที่ 20 - 25 เมษายน 2562

โครงการปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่ห้วยหวาย วันที่ 20 - 25 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมประมาณ 68 คน ทางมูลนิธิธัมมคีรี นำโดยหลวงพ่อพิทักษ์ ปวโร ประธานอนุกรรมการมูลนิธิธัมมคีรี คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนาราม ญาติโยมที่ร่วมบริจาคปัจจัยเข้ามา และเด็กมูลนิธิธัมมคีรี ได้ให้การสนุบสนุน เป็นเจ้าภาพค่าอาหาร น้ำปานะ ให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน