ชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มาบวชสามเณร

17กรกฎาคม2562
มีชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มาบวชสามเณรระยะสั้น1เดือนเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม