นำเครื่องกันหนาวเครื่องบริโภคต่างๆไปมอบแก่ชาวบ้านแม่ส่วยอู

คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนารามพร้อมเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีได้นำเครื่องกันหนาวเครื่องบริโภคต่างๆไปมอบแก่ชาวบ้านแม่ส่วยอู(เชื้อสายกระเหรี่ยงแดง)เป็นหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และไปมอบกำลังใจยังทหารปฏิบัติการ ฐานแม่ส่วยอู ฉก.ร.17