มอบสิ่งของแก่ โรงเรียนกองมุ่งเมือง(ไทใหญ่เขตรัฐฉานฝั่งพม่า)

3มีนาคม2563มูลนิธิธัมมคีรีได้เป็นตัวแทนนำมอบสิ่งของจาก โครงการ ตาดี ฟันดี ผิวดี ประกอบด้วย จอLCD เพื่อใช้ในการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านรักไทย และเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ ขนม นมฯ แก่โรงเรียนกองมุ่งเมือง(ไทใหญ่เขตรัฐฉานฝั่งพม่า)