ป้องกันปัญหาหมอกควัน

เด็กๆช่วยกันเก็บกวาดใบไม้เพื่อมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ลดการเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน