ร่วมใจพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพระโข่โหล่

วันหยุดเด็กๆมูลนิธิมมคีรี ร่วมใจพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพระโข่โหล่