ลิ้นจี่วัดฮ่องสอนวนาราม

ลิ้นจี่วัดฮ่องสอนวนาราม มูลนิธิธัมมคีรี สดจากต้น อร่อย หวาน เปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อหนา