วัดฮ่องสอนวนารามจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ทางวัดฮ่องสอนวนารามได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนเทียน โดยมี พระอาจาร์ชาคิโน และพระภิกษุ รวมถึงเด็กๆในมูลนิธิธีมมคีรี