เลี้ยงไอศกรีม และ ขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า

เลี้ยงไอศกรีม และ ขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า...

เรียนรู้วิธีปลูกข้าวในนา

เรียนรู้วิธีปลูกข้าวในนา...

การดำนาของน้องมูลนิธิธัมมคีรี

การดำนาของน้องมูลนิธิธัมมคีรี...

ร่วมใจพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพระโข่โหล่

ร่วมใจพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านพระโข่โหล่...

วัดฮ่องสอนวนารามจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วัดฮ่องสอนวนารามจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...