เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ...

บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)

บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)...

จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆบ้านเมืองแพม

จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆบ้านเมืองแพม...

สตรอว์เบอร์รี่ของเด็กๆเริ่มออกผล

สตรอว์เบอร์รี่ของเด็กๆเริ่มออกผล...

แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)

แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)...