ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี

มูลนิธิธัมมคีรีนำโดยหลวงพ่อพิทักษ์ ปวโรและเด็กมูลนิธิธัมมคีรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้เด็กๆที่อยู่บนดอย อนุโมทนาบุญ สาธุ