เยี่ยมบ้านเด็กๆ แม่โป่ แม่เจ แม่แพะ

เยี่ยมบ้านเด็กๆ แม่โป่ แม่เจ แม่แพะ พร้อมทั้งนำสิ่งของ อาหาร มอบให้ รร.สล่าเชียงตอง ศูน์การศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่โป๋ อนุโมทนาบุญกับผู้ให้การอุปถัมภ์ในครั้งนี้🙏🙏🙏