ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี อาจารย์จากอำเภอจอมทองและร้านข้าวต้มวิจิตรพร(ปางล้อ)ที่มีจิตเมตตาบริจาคไข่ไก่30แผงและอาหารปรุงสุกแล้วอีก5หม้อและโปรตีนเกษตร1แพคใหญ่ ให้กับเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุบุญกุศล ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ