เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,6 และ ปวช.

เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,6 และ ปวช. ทางมูลนิธิและเด็กๆ ขอขอบคุณผู้อุปการระและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุนการศึกษา และอื่นๆ เด็กทุกคนทำเรื่องเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเป็นเรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่ายินดีกับเด็กๆ เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปและผูู้อุปการะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่คอยสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้ได้เรียนหนังสือมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต