โครงการแสดงธรรมะ ให้ธรรมะ กับนักเรียน

โครงการแสดงธรรมะ ให้ธรรมะ กับนักเรียน โดยหลวงปู่ พระครูปัญญาศีลวัฒน์ วัดป่าบ้านใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด จำนวนนักเรียน 50 คน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา จำนวนนักเรียน 132 คน