ประชาสัมพันธ์สร้างศาลาพุทธธรรม

บอกบุญสร้างศาลาพุทธธรรม ณ บ้านไมโครเวฟ จ.แม่ฮ่องสอน ชื่อบัญชี วัดฮ่องสอนวนาราม ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020287262305

สามารถติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้คะ