กิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิภาวนา ให้กับพุทธศาสนิกชน โดยพระสงฆ์จาก วัดฮ่องสอนวนาราม เป็นผู้แสดงธรรมให้ เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต อนุโมทนาบุญ สาธุ