กิจกรรมวันเด็กกับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

วันนี้นำขนมร่วมกิจกรรมวันเด็กกับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ