พระอาจารย์ชาคิโน มูลนิธิธัมมคีรี

ด้วยทางมูลนิธิธัมมคีรีและวัดฮ่องสอนวนาราม มีเจตนารมในการช่วยเหลือสังคมและต่อยอดทำนุบำรุงศาสนา มูลนิธิธัมมคีรีให้การอบรมดูแลกุลบุตร กุลธิดา ของพี่น้องชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดี รับใช้สังคม และประเทศชาติ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม และยกระดับความเป็นอยู่ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีความสงบ และอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาอย่างสันติสุข ตามแนวทางการสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้หลัก พรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นหลักธรรม ในการบริการจัดการดูแล เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน สะอาด สว่าง สงบ

PerspectiveTV  โพสต์วิดีโอไว้ในเพลย์ลิสต์ PERSPECTIVE FULL HD

22 เมษายน 2019  สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่

https://youtu.be/_5LxRfm8dtQ

"พระอาจารย์ชาคิโน" พระชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน จากช่างภาพชื่อดังได้รับรางวัลภาพถ่ายชนะเลิศระดับอาเซียน แต่พบจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจอยากออกบวชเพราะเกิดคำถามกับตัวเองเราเกิดมาเพื่ออะไร ชื่อเสียง เงินทอง หรือเพื่อความสุข?

หลังจากฝึกฝนตนเองอยู่นาน แต่กลับตัดกิเลสไม่ได้จนต้องตัดนิ้วตัวเอง!! ก่อนพบคำตอบของความสุขที่แท้จริงในมุมมองของพระอาจารย์ชาคิโน

ติดตามรายการPerspective ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา21.00น.ทางช่อง9 MCOT(เลข30)และFB Live