ข้าวในนามูลนิธิธีมมคีรี ปัจจุบัน ออกรวงแล้ว

ข้าวในนามูลนิธิธีมมคีรี ปัจจุบัน ออกรวงแล้ว ปีนี้ข้าวสวยมาก นำภาพมาฝากให้ได้ชม ธรรมชาติสุดๆ มีความอดมสมบูรณ์ ด้วยฝีมือน้องๆ อนุโมทนาบุญสาธุ