นักเรียนใจเพชร วัดป่าบ้านใหม่

อนุโมทนาบุญกับมูลนิธิธัมมคีรี ที่บริจาคเงิน จำนวน 60,000.บาท ร่วมงานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย หลังจากเข้าปฎิบัติธรรมนักปฎิบัติธรรมดื่มน้ำปานะและพักผ่อนตามอัธยาศัย#นักเรียนใจเพชร วัดป่าบ้านใหม่