โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ได้ส่งมอบเก้าอี้ เพื่อบริจาค ให้กับทางโรงพย

โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ได้ส่งมอบเก้าอี้ เพื่อบริจาค ให้กับทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ดังนี้

1เก้าอี้คนไข้ เพื่อใช้ในการตรวจตา จำนวน 3 ตัว

2.เก้าอี้แพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจตา จำนวน 3 ตัว

3.เก้าอี้คนไข้ เพื่อใช้ในระหว่างนั่งรอรับการตรวจตา จำนวน 5 ชุด

โดยผ่านมูลนิธิธัมมคีรี เป็นตัวแทนในการไปมอบให้กับโรงพยาบาล โดยเจ้าอาวาสวัดฮ่องสอนวนาราม เป็นผู้มอบบริจาค ในเช้านี้ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาที

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์