กิจกรรมด้านการเกษตรเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมด้านการเกษตรเด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี...

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา...

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่า ร่วมถวายภัตตาหารเช้า

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรี ร่วมถวายภัตตาหารเช้า...

ช่วงปิดเทอมของเด็กมูลนิธิธัมมคีรี

ช่วงปิดเทอมเด็กมูลนิธิธัมมคีรีส่วนใหญ่กลับไปเยี่ยมบ้าน...

Children's toilets for Baanyotdoi Wittaya school project

Children's toilets for Baanyotdoi Wittaya school project (ep.4)...