เด็กๆช่วยกันปลูกกาแฟ

น้องๆในมูลนิธิช่วยกันปลูกกาแฟ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้...

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่า

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่าร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์...

กิจกรรมของน้อง ในมูลนิธิธัมมคีรี

น้องๆ เริ่ม ปลูกข้าวกันแล้วค่ะ...