ช่วงปิดเทอมของเด็กมูลนิธิธัมมคีรี

ช่วงปิดเทอมเด็กมูลนิธิธัมมคีรีส่วนใหญ่กลับไปเยี่ยมบ้าน...

Children's toilets for Baanyotdoi Wittaya school project

Children's toilets for Baanyotdoi Wittaya school project (ep.4)...

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยาโดยกลุ่มจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี  วันที่ 21-23 ตุลาคม 2560...

เรียนรู้การเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรแม่ฮ่องสอน

เด็กๆมูลริธิธัมมคีรีได้ไปเรียนการเกษตร...

เด็กๆในมูลนิธิเริ่มทำนาแล้ว

เด็กๆเริ่มทำนาแล้ว...