โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู้สู่สังคมบนพื้นที่สูง"

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู้สู่สังคมบนพื้นที่สูง" ณ หมู่บ้านแม่โป่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน