โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ปี 61

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ปี 61 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ลักษณะของกิจกรรม คือการนำอาหารแห้ง อาทิ มาม่า เส้นหมี่ น้ำมันพืช นม และขนม มอบให้กับทางโรงเรียนและแจกขนมน้องนักเรียน ทางมูลนิธิธัมมคีรีขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปันน้ำใจในครั้งนี้ ได้รับบุญทั่วหน้าทุกท่าน เทอญ สาธุ ๆ ๆ