โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา

โครงการห้องน้ำเพื่อน้องโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยาสำเร็จลุล่วง ด้วยดีด้วยดี เราสามารถสร้างห้องน้ำ 2 ห้องปรับปรุง 2ห้อง ซื้อของ ได้แก่เครื่องเขียน ของใช้ ขนม แจกเด็กทั้ง โรงเรียน เรายังได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และไอติมกับน้องๆ ซื้อของให้ส่วนกลาง โรงเรียนได้แก่อุปกรณ์กีฬา ชุดพละ เครื่องเขียนชุดใหญ่ และยังมีเงินเหลือมอบให้กับทางโรงเรียน 15,500 บาท และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดสารคดีเทอดพระเกียรติ และให้นักเรียน สวดมนต์ นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านคะ