ช่วงปิดเทอมของเด็กมูลนิธิธัมมคีรี

ช่วงปิดเทอมเด็กมูลนิธิธัมมคีรีส่วนใหญ่กลับไปเยี่ยมบ้าน แต่จะมีบางส่วนที่ยังพักอยู่ที่มูลนิธิ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ยังคงความอบอุ่น บางคนคิดถึงบ้าน จนท.จึงได้พาเด็ก ๆ เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องของพวกเขา ..... และพากันไปเที่ยวน้ำตก ... ก่อนจะเปิดเทอมช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นเวลาพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งจะมีเด็ก ๆ มาเพิ่มรวมแล้วประมาณ 60 คน ^_^

Visiting Relatives During Holidays & Songkran

Recently, some of our children visited their relatives in their villages for Songkran.

They participated in the hand-washing & water pouring ceremonies.

The children shared their vegetables produce & some donated food with their relatives.

On another similar visit, the children also visited a waterfall