การขยายพันธุ์ไม้ผล

น้องๆ ที่ศึกษาอยู่มหาลัย ช่วงนี้ได้กลับมาช่วยงานมูลนิธิ ช่วงที่มหาลัยยังไม่เปิด มีกิจกรรมให้ได้เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตอยู่เสมอ การขยายพันธุ์ไม้ผลการตอนกิ่งของน้องๆ