โรงเพาะเห็ด

โรงเพาะเห็ดของน้องๆที่เพาะไว้ ช่วงนี้กำลังออกเต็มที่ นำมาทำอาหารเพื่อถวายพระและเลี้ยงเด็กๆ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ทักษะชีวิตให้กับน้องๆ การที่น้องๆได้ลงมือทำด้วยตนเอง จะเกิดความสุข และ ภูมิใจในผลงานของตน