กิจกรรมช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเรียนยาวแบบนี้ เป็นโอกาสดีที่น้องๆ ที่ศึกษาอยู่มหาลัย ได้กลับมาช่วยงานบริการทั่วไป โดยเฉพาะการเกษตรที่ทุกคนตั้งใจเป็นอย่างมาก เพื่อมีผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหาร จะเห็นจากภาพกิจกรรม น้องๆต่างร่วมมื่อร่วมแรง เพื่อปลูกพืชชนิดต่างๆ ในสวนผัก อาทิ ชะอม ฟักทอง มะม่วง มะละกอ พริก มะเขือ ผักหวาน และผักชนิดต่างๆ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้โอกาสน้องๆได้พัฒนาตนเอง ในด้านต่างๆที่ตนชอบ เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ อนุโมทนาบุญด้วยทุกท่าน สาธุ