สวนการเกษตรของมูลนิธิธัมมคีรี

พืชผักสวนครัว จากสวนการเกษตรของมูลนิธิธัมมคีรี ช่วงที่ฝนลงทำให้ผักในสวนเขียวขจี ได้ให้ผลผลิตกับน้องๆแล้ว ในการนำมาทำอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ และ เลี้ยงเด็กๆ มูลิธิธัมมคีรี อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมแรง ใจ ให้ความอนุเคราะห์ เมตตา น้องๆ เหล่านี้ ให้ได้รับโอกาส เรียนรู้ทั้งวิชาการ และทักษะชีวิต ในการอยู่กับธรรมชาติ ในบ้านของตน ขอให้พลังนิสงฆ์แห่งการสร้าง บุญกุศล บารมี ทาน ของท่านทั้งหลายจงส่งผลสำเร็จด้วย เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ