เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

4 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิธัมมคีรีเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้จำเป็น อุปกรณ์ช่วยพยุง รถเข็น แก่น้องๆ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ
Uncle Loy and friends (Singapore) k.เทวินทร์และทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ทุกคนมีปีติเห็นน้องๆมีความสุขแล้วเราจะกลับไปอีก😊