กิจกรรมอบรมเด็กๆโดยพระอาจารย์มหาชุมพร จากจ.ยโสธร

กิจกรรมอบรมเด็กๆโดยพระอาจารย์มหาชุมพร จากจังหวัดยโสธร