เด็กๆช่วยกันก่อหิน เทปูนปิดท่อประปา

เด็กๆช่วยกันก่อหินรอบต้นไม้เพื่อความสวยงามเเละใส่ปุ๋ย เทปูนปิดท่อประปา