เด็กๆมูลนิธิขุดดิน พรวนดินเพื่อเตรียมปลูกพืชผักต่างๆ

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เด็กๆมูลนิธิก็ขุดดิน พรวนดิน ขึ้นแปลงเพื่อเตรียมปลูกพืชผักต่างๆ