มูลนิธิธัมมคีรีได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อไปบริจาค

มูลนิธิธัมมคีรีได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อไปบริจาคให้เเก่ วัดผาอ่าง วัดบ้านใหม่ วัดห้วยเดื่อ วัดดอยพญานาค วัดยอดดอยไมโครเวฟ วัดดอยเเสง วัดชานเมือง