โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เเละเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10
เเละเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร รุ่นที่ 63