น้องๆในมูลนิธิ ช่วยกันขุดลอก ในทุ่งนา

นักเรียน dhammagiri กำลังช่วยที่ทุ่งนา ทุ่งเหล่านี้ต้องการน้ำมากขึ้นในทุ่งข้าวเพื่อเติบโตที่ดีขึ้น กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการขุดและลบดิน