มูลนิธิธัมคีรี จ. แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิธัมคีรี จ. แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานประจำหญิง
จำนวน 1 อัตรา
#ลักษณะงาน ดูแลเด็กผู้หญิงและงานบริการทั่วไป
#สวัสดิการ ประกันสังคม ฟรีที่พักและอาหาร
#เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
#คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
#วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี หากมีวุฒิครูหรือประสบการณ์ 
ด้านดูแลเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สามารถติดต่ดสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่มูลนิธิธัมมคีรี หรือ
โทรศัพท์ 087-1791033