เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่เข้ามาอยู่มูลนิธิ ที่บ้าน นาปู่ป้อม

3 มิถุนายน 2562
เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กที่เข้ามาอยู่มูลนิธิ ที่บ้าน นาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน