พระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตโต เมตตาเดินทางมาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่อ

30 พฤษภาคม 2562
พระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตโต
เมตตาเดินทางมาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม และเด็กๆในมูลนิธิธัมมคีรี ท่านเมตตาแสดงธรรมให้เด็กๆได้ฟังด้วย กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ