ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดม่วยต่อ

ขออนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆมูลนิธิธัมมคีรีด้วยนะคะ ช่วยกันออมเงินทอดผ้าป่าสามัคคีวัดม่วยต่อ รวมยอด 3,140 บาทค่ะ ทอดผ้าป่าวัดม่วยต่อ เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเอนกประสงค์ 2 ชั้น เพื่อให้ประชาชนได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และให้สามเณรปริยัติธรรมได้ใช้เป็นห้องเรียน แทนห้องเรียนเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมค่ะ
ยอดเงินจากต้นผ้าป่า วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
รวมทั้งหมดจำนวนเงิน 211,736.75 บาท