เด็กๆจากมูลนิธิมาช่วยขยายถนน

เด็กๆจากมูลนิธิมาช่วยขยายถนนหมู่บ้านไมโครเวฟเพื่อสะดวกต่อการขนอุปกรณ์ก่อสร้างไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ
เด็กๆช่วยกันอย่างสนุกสนาน
ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข
ได้บุญด้วย
อนุโมทนาสาธุค่ะ

Today, it is a good day for children in the Foundation to reconstruct the village roads in Microwave village. It is in order to facilitate transportation for construction Dhamma Pavilion They are very impressive and cooperative.