ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา

เด็กๆในมูลนิธินำเงินสะสมของตัวเองซื้ออาหารใส่บาตรสามเณรในวันวิสาขบูชา
หลังจากนั้นช่วยกันซ่อมแซมอาคารปลูกผักจากความเสียหายที่เกิดจากพายุและช่วยกันทำความสะอาดรอบๆบริเวณมูลนิธิ

Children in Dhammagiri foundation donate their money gathering to buy food for novices in Vesak day. After that they are repairing the vegetables house and clean around area that damaged by storm