ทำความสะอาดถนน

19พฤษภาคม2561
เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำความสะอาดถนนตั้งแต่มูลนิธิไปจนถึงเขื่อนบ้านพะโข่โหล่(ประมาณ1.5กิโลเมตร)

Children in the foundation help clean up road side from the foundation to the Pha Ko Lo dam (About 1.5 kilometers)